#diabeetikkoperheenäiti

Diabetesliitto teki marraskuussa 2020 kyselyn diabetesta sairastavien lasten koulupäivän aikaisesta hoidosta. Kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä siihen, miten lapsen diabeteksen hoito toteutuu koulupäivien aikana. Turvallisen koulupäivän kannalta keskeiseksi koettiin se, että hoidosta huolehtivat aikuiset on selkeästi sovittu ja nimetty.

Useimmiten vastuuhenkilö koulussa on koulunkäyntiavustaja. Kyselystä selvisi, että avustajien riittävä määrä ja osaaminen, sekä välittömän avun saaminen huolestuttivat vanhempia erityisesti. Vaikka jokaisella peruskoululaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään, diabeetikkolasten kohdalla asia ei aina ollutkaan järjestyksessä. Helsingissä avustajaa voi hakea alaluokilla erillisellä hakemuksella ja pienet koululaiset avustajan myös saavat. Ongelmakohtia kuitenkin löytyy myös täällä. Miten toimitaan, jos oma avustaja onkin poissa? Vain osalle lapsista oli sovittu varavastuuhenkilö. Miten turvataan avustaja yksityisissä kouluissa, joille Helsingin kaupunki ei lisäresurssia avustajaa varten myönnä? Ei varmaankaan voi olla niin, että yksityiset koulut eivät ole diabeetikkolapsia varten.

Ongelmana ovat olleet myös erilaiset koulun erityispäivät, eli liikuntapäivät, retkipäivät, uimapäivät ja lauantaipäivät. Todellisuutta on se, että diabeetikkolapset joutuvat välillä jättämään retkipäivät väliin, kun hoitoon perehtynyt aikuinen ei lähdekään mukaan. Usein asiat on sovittavissa etukäteen, mutta varasuunnitelma esim. sairastumisille puuttuu. Tällöin pieni koululainen voi joutua jäämään kotiin.

Kyselystä selvisi, että myös murrosikäisten vanhemmat olivat huolissaan osittain omasta hoidostaan vastuuta ottavista nuorista. Huomataanko heidän erityistarpeensa? Diabeetikon verensokeri voi esimerkiksi jännittävissä tilanteissa laskea nopeasti, eikä murrosikäinen aina kehtaa ottaa välipalaa omasta laukustaan kesken tunnin. On tärkeää, että koulun aikuiset tuntevat ja tietävät oman koulun diabeetikot ja osaavat tarvittaessa auttaa. Asiaa on syytä kerrata kaikissa kouluissa joka lukuvuosi ja varata siihen tarvittava työaika. Monissa kouluissa näin varmasti tapahtuukin.

Diabetes ei ole helppo sairaus hoitaa, eikä pieni koululainen tai nuorikaan voi hallita omien tunteiden, liikunnan, aamupalan, kiireisen lounaan, edellisen illan treenien jne. vaikutusta verensokeriin juuri menossa olevalla tunnilla. Vastuuta koulupäivän turvallisuudesta ei voi kantaa lapsi itse eivätkä vanhemmat työpaikoiltaan käsin. Vastuu oppivelvollisista kuuluu koulutuksen järjestäjälle. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei vastuuta kanna, täytyy terveydenhuollon puuttua asiaan. Olisi kaikkien kannalta hienoa, jos olisi selvää ja selkeää miten avustaja järjestyy vähintääkin kaikille pienille diabeetikoille jokaisena koulupäivänä ja myös yksityisissä kouluissa. Tällöin diabeetikkoperheen vanhemmat voisivat näin keväisin kouluun hyväksymiskirjeen pudotessa postilaatikosta luottaa siihen, että koulupäivä on turvallinen uudessa koulussa myös heidän lapselleen.

#diabeetikkoperheenäiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *